Реорганизација општинске управе

Дана 20.03.2015. године председник општине Нинослав Ерић одржао састанак са консултантима за реорганизацију општинске управе. Ова реформа ће афирмативно утицати на све запослани који желе да раде и да остварују резултате у свом послу. ”Хоћемо већи број високо образованих профила у општини јер је то предуслов за развој било које општине” рекао је председник општине Нинослав Ерић.