Ерић: Рекордни буџетски приходи у првих шест месеци ове године

Укупни буџетски приходи у првих шест месеци ове године износе 414 милиона 795 хиљада 559 динара. Пројекције кажу да ће Ћуприја до краја године да има извршење буџета од око 950 милиона динара. Учестале контроле – које у последње време спроводи Министарство финансија у свим градовима и општинама – показале да је Ћуприја једна од финансијски најодговорнијих локалних самоуправа у Србији. Буџет је у суфициту, а похвале за финансијску дисциплину још једном су стигле и од министра Синише Малог.

Укупни приходи и примања буџета општине Ћуприја у првих шест месеци ове године износе 414 милиона 795 хиљада 559 динара. У укупним приходима буџета проценат учешћа прихода од пореза на доходат, добит и капиталне добитке износи 38,28 процената, док приходи од пореза на имовину учествују са 18,37 одсто. Како је на седници Општинског већа изјавио Нинослав Ерић, председник Општине Ћуприја, ово је највећи приход који се слио у ћупријски буџет у првих шест месеци и једне године до сада.

Према председнику Ерићу, овај пораст укупних прихода буџета општине Ћуприја у првих шест месеци уследио је јер су „нам порасли приходи и од пореза на зараде и од пореза на имовину“. Ови потоњи приходи расту јер се више ради на наплати пореза на имовину, а о разлозима пораста прихода на зараде, Ерић каже:

„То је један од показатеља да су повећане зараде у локалној самоуправи, а то је и последица страних директних инвестиција, које и даље долазе и које и даље очекујемо. ФЕКА је добила грађевинску дозволу и почели су са припремним грађевинским радовима. Такође, кинески инвеститор „Јурофајбер“ је потврдио да ће да направи нови погон за фабрику чарапа, па очекујемо да тамо септембра или октобра и они крену са реализацијом тог пројекта.

Ерић је већницима рекао и да је министар Синиша Мали „похвалио Општину Ћуприја, шта и како радимо“, а да су учестале контроле – које у последње време спроводи Министарство финансија у свим градовима и општинама – показале да је Ћуприја једна од финансијски најодговорнијих локалних самоуправа у Србији.

„Извршење буџета у првих шест месеци говори да ћемо до краја године сигурно изаћи на неких 950 милиона, а то се никада није десило – да Ћуприја има толики буџет“, закључио је председник Општине Ћуприја Нинослав Ерић, уз поновљену опаску да „овакво повећање буџета није производ трансфера, већ реалног раста и повећаних прихода од пореза на зараде и пореза на имовину“.

Подсетимо, у 2017. и 2018. години извршења буџета општине Ћуприја у апсолутним износима била су око 787, односно око 785 милиона динара.